Lewensbrood

Maar Farao sê vir hom: Gaan weg van my af! Pas op dat jy my aangesig nie weer sien nie; want die dag as jy my aangesig sien, sal jy sterwe.

En Moses antwoord: U het reg gepraat. Ek sal u aangesig nie weer sien nie.

Exodus  10 v 28 en 29