Lewensbrood

Daarop laat die HERE die wind omslaan in ’n baie sterk westewind; dié het die sprinkane opgetel en hulle in die Skelfsee gedrywe. Daar het nie een sprinkaan in die hele gebied van Egipte oorgebly nie.

Maar die HERE het Farao se hart verhard, sodat hy die kinders van Israel nie laat trek het nie.

Exodus 10 v 19 en 20