Lewensbrood

Toe het Farao gou vir Moses en Aäron laat roep en gesê: Ek het gesondig teen die HERE julle God en teen julle.

Vergeef dan tog nou net dié keer my sonde, en bid tot die HERE julle God, dat Hy net hierdie dood van my af wegneem

En hy het van Farao af weggegaan en tot die HERE gebid.

Exodus 10 v 16 tot 18