Krugerfees 10 Oktober 2020

Vanjaar se Krugerfees word op Saterdag 10 Oktober om 10:00vm te Paardekraal aangebied deur die Verkenners van SA in samewerking met die Calvinistiese Alliansie.

Na aanleiding van die huidige toestand in die land en die regering van die dag se optrede, is dit belangrik dat soveel as moontlik van ons volksgenote hierdie geleentheid moet bywoon.

Wat veral belangrik is, is dat ons kinders en kleinkinders hierdie geleentheid moet bywoon. Voor die bywoning moet hulle egter alreeds ingelig word van die geskiedenis m.b.t. een van ons land se grootste staatsmanne ooit, genaamd Johannes Stefanus Paulus Kruger.

Hierdie feesviering vorm deel van die 200-jarige herdenking van oom Paul se verjaardag wat gedurende 2025 gaan plaasvind en ons as Boerevolk moet deel wees daarvan.