Immigrasie verhoog SA werkloosheid

Die onbeheerde toestroming van Afrikane uit buurlande sedert 1994 het onder andere daartoe gelei dat die werkloosheidsyfer aansienlik gestyg het en dat misdaad toegeneem het.

Reeds kort na die 1994 uitverkoping van die land het Kleurlinge in die Wes-Kaap  begin kla oor die toestroming van uitlanders in die Wes-Kaap.

Werksgeleenthede word deur diegene opgeneem, plakkerskampe in en rondom dorpe skiet soos paddastoele op. Die las op die infrastruktuur rondom sanitasie en water voorsiening is moeilik om in rand en sent te bepaal. 

Ongelukkig is ons boere en werkgewers  skuldig daaraan dat hul diegene in diens neem wat bereid is om teen laer lone te werk sonder enige las rondom werkloosheidsversekering en huisvesting. 

Africa Check het reeds ‘n jaar of twee gelede bereken dat daar 13 miljoen onwettige “immigrante” in Suid Afrika is. Hierdie toestroming het ook nie sy einde bereik nie wat duidelik blyk uit die mislukte “heining” wat Patricia de Lille se departement op die Zimbabwe grens probeer oprig het. 

Die einde?  Niemand weet.