Die nuwe 2020 Bybelvertaling

Die 2020 Bybelvertaling word in November 2020 vrygestel.  Van die vertalings is glo al beskikbaar. Die vraag ontstaan hoekom daar twee vertalings uitgegee gaan word?  Die een vertaling sal die “normale” vertaling wees terwyl daar ‘n vertaling gaan wees bekend as die “hoofletter” vertaling.  Hier gaan dit oor die weglating van hoofletters in die Ou Testament met spesifieke verwysing na Jesus Christus. 

In Jesaja 53 word daar verwys na “Hy”.  Hy wat verag is. Hy het ons krankhede op Hom geneem. Hy het ons smarte  gedra. Hy is ter wille van ons deurboor .

Dertig keer plus word die woord Hy of Hom gebruik.  ‘n Duidelike verwysing na Jesus Christus se koms, Sy kruisiging , Sy lyde , Sy sterwe.  Nou word alles met ‘n klein letter gespel aangesien dit nie klink klaar deur die skrywer verwys na Christus nie.

Die “hoofletter” Bybel is op aandrang van die Afrikaanse Protestantse Kerk as kompromie daargestel.

Mag daar dus nêrens in die Ou Testament na Christus se koms verwys word nie?  Loop die Evangelie in  die Ou en Nuwe Testament nie saam soos ‘n goue draad tot en met Christus se koms nie. ?  Is dit ‘n afwatering van die Skrif?  Is dit weereens ‘n aanslag op die kernwaarhede van die Bybel, die geïnspireerde Woord van God?

Is hierdie mense, die geleerdes wat die Bybel vertaal het,  besig om dit wat ons glo te ondermyn.?

Qua Vadis Afrikaner Christenvolk.