Cosatu eis dat korrupsie stop

Die korrupsie wat Suid-Afrika tot ʼn derderangse piesang republiek gedruk het, is so erg dat die vakverbond nou ook eise stel vir beëindiging van die bedrog.

Die woordvoerder van Cosatu het gewaarsku dat landswye stakings verwag kan word as die korrupsie nie daadwerklik stopgesit word nie.

Die belangrikste eis wat gestel word dat staatsamptenare nie toegelaat mag word om handel te dryf met die regering nie, en nie dat kontrakte nie aan amptenare toegeken mag word nie, is egter moeilik uitvoerbaar, se ingeligte kenners.

Die probleem is grotendeels daarin dat amptenare altyd iemand anders van buite kan gebruik om, ʼn kontrak met die regering aan te gaan, en dit is presies waar die knoop nie behoorlik deurgehaak word in Cosatu se plan nie.

Die oplossings is geleë in die eerbaarheid van amptenare, en die toepassing van wette wat oortreders swaar straf sonder lang uitgerekte ondersoeke, het ʼn kenner op die gebied van kontrakte gesê.