Bedrog: Oos-Kaap dele sonder Eskom krag

In klein dorpies waar swart gemeenskappe woon, is pale vir elektrisiteit geplant, en die hoop op krag was daar, maar na vier jaar is daar nog geen kragdraad in sig nie.

Volgens die inwoners van die dorpie, het die kontrakteur sowat ʼn jaar gelede sy werksaamhede gestaak en vertrek uit die omgewing.

Bewerings is ook gemaak dat die konsultant ingenieurs ook die gebied verlaat het sonder om die plaaslike owerheid daarvan on kennis te stel, met die gevolg hulle beskik oor geen inligting waarom die werksaamhede gestaak is nie.

Die plaaslike owerheid se woordvoerder beweer dat R12 miljoen betaal is om die aanleg te voltooi, maar die werk het eensklaps gestop en niemand weet waar die kontrakteurs is nie.

Die munisipale woordvoerder het geweier om bekend te maak wie die kontrakteur of sy maatskappy is wat met die werk begin het.

Die Mzimvubu munisipaliteit wat geleë is in die Mount Ayliff omgewing beweer dat die tender van meer as R30 miljoen nou ongedaan gemaak is, maar dat miljoene Rand reeds betaal is waarvan die werk nog nie afgehandel is nie.