Werkloosheid kan nog toeneem

Die ekonomiese impak wat veroorsaak is deur die koronavirus pandemie, tesame met die resessie en die afgradering van verskeie graderings agentskappe dra by tot die werkloosheid in die land. Die ekonome wys ook daarop dat die korrupsie en wanbestuur op vele terreine, negatief inwerk en werkloosheid kan daardeur verder toeneem.

Die grendel tydperk van April tot Julie vanjaar het die werkloosheid laat toeneem, en die verwagting is gestel dat dit tot die vlak van byna 40% kan styg.

Die werkloosheid wat so hoog kan word, is ook deur die direkteur-generaal van die Nasionale Tesourie, Dondo Mogajane voorspel, wat noodwendig na twee kante negatiwiteit veroorsaak.

Eerstens beteken dit minder werkers se belasting na die Ontvanger, en minder BTW wat ook na die Ontvanger gaan, word ingevorder.

Tweedens beteken dit dat die werker se produksie ook verlore gaan en die staat uit sy verswakte staatskas nog meer werkloses moet help.

Die groter werkloosheid beteken ook ʼn toename in misdaad, wat weer sy negatiewe elemente het wat op die ekonomie inwerk, is gesê.

Gedurende die grendeltyd het 2.2 miljoen mense hulle werk verloor, wat ook ʼn direkte invloed het op die staat se inkomste en raak ook die sakesektor.