TLU SA: Maak ekonomieë voluit oop

 TLU SA doen ‘n ernstige beroep op die regering om die ekonomie onmiddellik ten volle oop te maak om enige verdere verliese aan werksgeleenthede te verhoed en armoede te bekamp.
StatsSA het vandag die kwartaallikse arbeidsmag statistiek vir die tweede kwartaal van 2020 bekend gemaak. Werkverskaffing het gedurende die tweede kwartaal in alle sektore afgeneem as ‘n direkte gevolg van die inperking wat steeds op vlak een van krag is. Die landboubedryf het die kleinste hoeveelheid verliese getoon met ‘n afname van slegs 7,6% teenoor 10,8% in die formele sektor, 21,9% in die informele sektor en 23,6% in private huishoudings.
“Landbou kon daarin slaag om ‘n baie groot gedeelte van die werksmag te behou, en is daarom die sektor wat die beste vertoon,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Ons hoop dat die regering twee en twee bymekaar kan tel en sien dat die inperking verwoesting gesaai het in die bedrywe wat verhoed is om te werk en dat dit verskeie langtermyn gevolge veroorsaak.”
Hoewel daar ook ‘n afname in die werkloosheidsyfer wys, het StatsSA self erken dat dit geensins dui op ‘n verbetering in die arbeidsmark nie, maar ‘n resultaat is van die inperking. Die amptelike definisie vir werkloosheid lui dat mense op soek moet wees na werk en beskikbaar moet wees vir werk. Dit was nie moontlik tydens die inperking nie.
“Dit sal ‘n geruime tyd neem vir ons om werklik die totale en werklike invloed van die volgehoue inperking op die Suid-Afrikaanse ekonomie en inwoners te bevestig,” sê mnr. Geldenhuys. “Maar tot tyd en wyl is dit duidelik dat die regering die bestaande aanslag heeltemal moet verander om die reddingsproses te begin.”