Swart identiteitskrisis

Die onlangse Clicks “glipsie” deur hul donker bestuurslede het een ding weer bevestig en dit is dat sekere groepe mense in die  land sukkel om hul plek en merk te maak in die samelewing. Enige verwysing na en tipering van ‘n sekere kleur bring dadelik die wrewel van diegene na vore.  Daar mag nie na velkleur of haar soorte verwys word nie want dit tas hul “identiteit” aan. Jare gelede het ‘n swart opvoeder gemeld dat kinders van Afrika ‘n identiteitskrisis beleef.  Hul dra Sjinese klere, hul eet Amerikaanse gemors-kos, hul praat die Engelse se taal, hul gebruik middels om hulself “ligter” te laat voorkom. Hul dra pruike om soos westerlinge te lyk, hul ouers se  voertuie is van Amerikaanse/Franse/Engelse oorsprong ens ens.  Verder word hul geleer in Blanke skole deur Blanke onderwysers wat nie hul kultuur en etnisiteit verstaan nie. Al hierdie anti-afrika tendense en -gebruike maak hul los van hul kultuur en hul oorsprong en dit veroorsaak dat hul hulself ‘n in ‘n soort van vakuum bevind. Die enigste wyse  om hulself te laat geld is met geweld, die sg. “jungle-law” kom na vore in hul gedrag en dit sien mens as daar na misdaad statistiek en Korrektiewe dienste statistiek gekyk word. Is daar ‘n oplossing vir diegene?  Tans blyk dit ‘n al groter probleem te word.

Piet le Roux