Reuse werkskepping in Durban

Ten noorde van Durban word ʼn massiewe baksteen vervaardigings onderneming opgerig wat so groot is dat dit op ʼn 350 hektaar perseel ingerig word.

Die vestiging van Brickworks Development as een van Natal se grootste ondernemings gesien wat tot stand gekom het in die afgelope twee dekades.

Na raming sal die projek 23,000 konstruksie poste bied, en sowat 13,000 permanente werksgeleenthede wat moontlik gemaak word deur die belegging van R10 miljard, sê die ontwikkelaars.

Die hoop is uitgespreek dat die reuse projek sal lei tot die vestiging van meer ondernemings wat verdere werkskepping moontlik kan maak en wat sal bydrae tot die vestiging van ʼn beter bestel om die werkloosheid teen te werk.