Meer korrupsie en diefstal by WVF

Die Werkloosheid Versekerings Fonds (WVF) se korrupsie het nog geensins tot ʼn einde gekom nie, want die ouditeur-generaal het blykbaar nog probleme geïdentifiseer.

Slegs sowat 24 uur nadat die Werkloosheid Versekering Fonds aangekondig het van sy verlenging van die Tydelike Werkgewer-werknemer Hulp skema wat Ters gedoop is, tot 15 September is, kom nog ernstige ongerymdhede na die oppervlakte.

Die Ouditeur-Generaal het weereens die betalings gestop  weens onreëlmatighede wat opgeduik het.

Dit het die WVF genoodsaak om n verklaring uit te reik waarin bevestig word dat nuwe datums vir uitbetalings later bekend gemaak sal word.

Vroeër is sowat R440,000 uitbetaal aan mense wat reeds oorlede is, of wie hoegenaamd nie bestaan nie, maar die jongste bevinding van die Ouditeur-Generaal is nog nie volledig beskikbaar nie.