Lewensbrood

En die paddas sal teen jou en teen jou volk en teen al jou dienaars opspring.

Verder het die HERE met Moses gespreek: Sê aan Aäron: Steek jou hand uit met jou staf oor die strome en oor die kanale en oor die waterkuile, en laat die paddas opkom oor Egipteland.

Exodus 8 v 4 en 5