Lewensbrood

En die hael het in die hele Egipteland geslaan alles wat in die veld was, mense sowel as diere. Ook het die hael al die plante van die veld geslaan en al die bome van die veld verbreek.

Net in die land Gosen, waar die kinders van Israel was, was daar geen hael nie.

Exodus 9 v 25 en 26