Lewensbrood

En Moses antwoord: Kyk, ek gaan van u af weg en sal tot die HERE bid, dat die steekvlieë môre Farao, sy dienaars en sy volk mag verlaat. Laat Farao ons net nie langer bedrieg deur die volk nie te laat trek om aan die HERE te offer nie.

Toe het Moses van Farao af weggegaan en tot die HERE gebid.

Exodus 8 v 29 en 30