Lewensbrood

En Ek sal ’n verlossing stel tussen my volk en jou volk. Môre sal hierdie teken plaasvind.

En die HERE het so gedoen: dik swerms steekvlieë het in die huis van Farao en in die huis van sy dienaars en in die hele Egipteland gekom; die land is deur die steekvlieë

verwoes.

Toe laat Farao Moses en Aäron roep en sê: Gaan heen, offer aan julle God in die land.

Exodus 8 v 26 tot 28