Lewensbrood

Toe het Moses en Aäron van Farao af weggegaan; en Moses het tot die HERE geroep vanweë die paddas wat Hy oor Farao beskik het.

En die HERE het gedoen volgens die woord van Moses: die paddas het weggesterwe uit die huise, van die plase af en uit die veld.

En hulle het dit by hope bymekaargemaak, en die land het gestink.

Exodus 8 v 12 tot 14