Landbou toon sy vertroue

Die moeilike 2019 was ʼn jaar wat die landbouers op menige plekke swaar gebuk gegaan het onder droogte en finansiële kwellings.

Gedurende die 2019 jaar het Suid-Afrika se boere nie n enkele stroper bestel wat afgelewer moes word nie, maar vanjaar het die situasie verander nadat goeie reëns oor ʼn wye gebied uitgesak het.

Gedurende Augustus het 13 van die reuse stropers op plase aangekom om die oes wat staan en wag, op te raap.

Om die boere se vertroue in die landbou te toon, kan met trots verwys word na die 440 nuwe trekkers wat in dieselfde maand op plase afgelewer is.

Hierdie positiewe optrede wat ʼn kenmerk van die Suid-Afrikaanse landbouers is, het ook sy bydrae gelewer om die land se ekonomie n hupstoot te gee, het kenners gesê.

Boere het ook van die geleentheid gebruik gemaak om aankope te doen vanweë die redelike rentekoerse wat tans heers, tesame met die mededingende pryse wat heers in die sektor.