Huishouding se skuld daal

Vir die eerste keer in byna 20 jaar het die huishoudelike skulde in Suid-Afrika gedaal, en alhoewel dit deur sekere ekonome as ʼn geringe daling beskou is, word dit as ʼn goeie tendens beskou.

Die huishoudelike skulde het na R2,27 miljard gedaal teenoor die R2,3 miljard van die vorige kwartaal.

Die daling wat die eerste is in 18 jaar, word beskou as ʼn positiewe stap in die lig van die geweldige invloed wat die pandemie op mense se beursies en finansiële stand veroorsaak het.

Die SA Reserwebank het die inligting vrygestel, maar deskundiges het gewaarsku dat die tendens weer kan verander met die komende Kersseisoen wat genader word.

Meningsvormers het daarop gewys dat die werkloosheid ook ʼn bydrae gelewer het, want sulke mense kon nie skuld aangaan solank as wat hulle geen inkomste het nie.