Gelykheids-leuen

Ons sien hoe die wêreld rondom ons letterlik in vlamme opgaan; hoe massas betoog en ywer vir “gelykheid”.

En terwyl baie die metode afkeur, onderskryf hul nogtans die mistastende (én on-Bybelse) strewe na gelykheid.  Maar selfs hierdie steun is tipies sondig, selfsugtig: solank die prys vir “gelykheid” net deur ander betaal word, word die mistasting ondersteun.

“Gelyke regte” is die kern van haas elke sogenaamde belangegroep.  Maar benewens hierdie oproep tot “gelykheid” is daar een ander gemene faktor wat sulke eng belangegroepe soos saamvoeg:

Die leuen van Génesis 3, vers 5: “sodat julle soos God sal wees”; die humanisme wat God verwerp.

“Gelykheid” is bloot die huidige gonswoord.  Dit is bedrieglike woordspel, want “gelykheid” val makliker op die oor as die waarhede van afguns, gierigheid, luiheid, wellus … (Romeine 1, verse 29-32)

Die rede waarom so baie mense in die strik val, is omdat mense spiritualiteit stel bo redelike godsdiens.

(verwys na ons vorige oordenking, asook die bydrae oor die belangrikheid van Skrifgetroue dogma)

Oppervlakkige spiritualiteit is soos die geloofsaad op die rots – sonder die ankers van stewige wortels, soos ʼn huis op sand word sulke “gelowiges” meegesleur deur allerlei populistiese sake of slagspreuke.

Dit is presies die rede waarom die aanslag so sterk binne die kerk gefokus word. (2 Thes 4:3-4)

Satan ken die mens: selfs in-sonde-gevalle, vervreem van God, hunker ons wese steeds na godsdiens; en die anti-Chris wil daardie hunkering vul met vals godsdiens, gerieflike godsdiens – “lekker” godsdiens … (2 Tim 4:3-4)

Ons moet daarom onthou: God self stel onderskeide, in Sy alwyse skeppingsorde. 

Soms is daar in ʼn God-gewilde eenheid is onderskeid, soos die eenheid van die huwelik tussen een man en een vrou.

Soms is skeiding absoluut – daar is géén gemene grond tussen geloof en ongeloof nie, geen raakvlak tussen gelowige of heiden (anders as die sendingveld) nie.

Daar is slégs twee weë: min vind die waarheid en die weg na die lewe.

Opgestel deur die Calvinistiese Alliansie