Erfenis of hedonisme

Erfenis kan nét spruit uit kultuur, en kultuur uit ware geloof.

Ander “menslike prestasies” is in wese leeg, materialisties – die viering hedonisme.

Die noodwendige gevolgtrekking is dat die moderne mens nie “erfenis” herdenk nie – die oppervlakkige gebruike wat as “erfenis” tipeer word is in wese ʼn betekenislose verspilling van tyd en die “erfenis”-etiket is blote selfregverdiging.

Die fout is nie in die vierings-aktiwiteite of wat (selfs na bewering) herdenk word nie.

Dit spruit potensieel uit die lewensbeskouing van diegene wat ʼn bepaalde dag herdenk.

Volks-Erfenisdag bied inderdaad geleentheid om ʼn ryke, algemene verskeidenheid van volks-KULTUUR, prestasies (uit die hede, maar ook voortbouend) te vier.

En ʼn feesdag wat meer sosiaal van aard herdenk word kan baie doen om veral jonger volksgenote te leer dat terwyl dele van ons volks-kultuur spreek van heilige erns – Geloftedag; Batholomeus-nag; Hervormingsdag; van Riebeeck-dag; Krugerdag – of van spesifieke historiese gebeure – 27 Februarie; 31 Mei, 16 Junie; 27 Augustus – daar ruimte is vir kulturele vermaak en gesonde ontspanning.

Maar moet nie ʼn herdenking van ons algemene kultuur-historiese erfenis vervlak tot “braaidag” nie – dit verskil weinig van enige hedonistiese selfgelding wat die (vals) “nuwe norm” vir die moderne “kultuur” geword het.

Geniet die herdenking van ons erfenis – veral na maande se gedwonge skeiding, is 24 September die ideale tyd vir familie, vriende en gemeenskappe om byeen te kom.

Dit kan inderdaad sosiaal geniet word, maar gee gerus oorweging aan tradisionele aktiwiteite soos volksdanse, boeresport.

Oorweeg iets soos

Maar vier die dag met matigheid, vier die dag soos Afrikaners fees vier.

Waak teen oppervlakkige assimmilasie; waak teen die stroom wat fokus of vieringe, maar weinig nadink oor die rede vir die vieringe.

En braai!  Of maak ʼn tradisionele ete in ʼn eie buite-kombuis …

Geniet dit, maar onthou dat ons ons KULTUUR in herinnering roep, en deur ons kultuur ons WAARDES, ons unieke VOLK-wees, Geloftevolk.

En maak dan verder ook erns om die hoër kultuur-dae met ewe getrouheid te herdenk.