Die Zimbabwe besoek spook steeds

Die ANC se president, Cyril Ramaphosa, se optrede teen die Minister van Verdediging, Mapisa-Nqakula, het nie oral byval gevind nie, en opposisiepartye sê die president moet haar onverwyld afdank.Daar word ook gesê dat sy nie die enigste een is waarvan die drie maande se salaris verbeur moet word nie, want meer mense is betrokke by die Vliegtuig-sage na Zimbabwe.

Kenners wys daarop dat die president se reeling om drie maande se salaris van die minister te weerhou, en aan die Pandemie Noodfonds te betaal, kan moeilik gekontroleer word of dit werklik gaan gebeur en of dit nie net nog ʼn korrupsie skandaal in die kleine sal wees nie.

Kommer is ook uitgespreek of die koste van die vlug, wat deur die ANC as politieke struktuur betaal moet word, wel betaal gaan word, en word gesê daar is nie veel moontlikheid dat so iets behoorlik nagegaan kan word nie, en is versoeke geopper dat die betalings van die ANC deursigtig moet wees.

Berekenings moet nog gemaak word oor hoeveel miljoen Rand die ANC moet betaal vir die onregmatige gebruik van die weermag se vliegtuig.