Die wêreld se kinders: probleem vergroot

Die wêreld se kinders word een van die grootste probleme wat smag na ʼn volhoubare oplossing, maar dit lyk os die probleem al groter word en dat oplossings nie gou gevind gaan word nie.

Die internasionale organisasie wat gemoeid is met die welsyn van veral verarmde kinders, “Save the Children” sê in hulle jongste verslag dat die toename in verwaarloosde en verarmde kinders nou meer as 150 miljoen is.

Die skrikwekkende toename word hoofsaaklik toegeskryf aan die uitwerking van die Covid-19 koronavirus pandemie wat die wêreld bevolking ook op finansiële gebied getref het, en daarmee ook die kinders ten nouste geraak.

Die wêreld ekonomie is ook deur die pandemie sodanig beïnvloed dat finansiële hulp al minder word, wat die krisis verder verhoog.

Die aantal kinders wat in die hulp behoewendes kategorie val, het in die middel en laer inkomste lande met soveel as 15% toegeneem, terwyl die lande nie oor die infrastruktuur beskik om self verligting te bied nie.