Die nuwe SA in syfers

Ons mense is steeds midde ʼn oorlewingstryd – ʼn stryd wat danksy onbeholpe Covid-beleidsrigtings daagliks moeiliker raak.

Dit raak daagliks vir meer mense duidelik die eerste rede vir die grendelstaat was om die land voor te berei vir drastiese verhogings aan belasting – sonder om die belastingbasis uit te brei!

Die tweede rede, soos telkens na verwys deur CR, was die bevordering van gelykheid: in afwesigheid (onmoontlikheid) van ekonomiese groei binne die sosialistiese denkraamwerk van die regering, is die enigste roete na gelykheid om die middelklas kunsmatig te verarm.

Die letterlike ontploffing van burgerlike drukgroepe wat pleit om hervorming en sinvolle ekonomiese beleid spreek van ʼn bewuswording van die probleem, sekerlik ʼn ontnugterende ontwaking by vele.

Mense bepleit samewerking, hernieude opoffering; politici reg oor die spektrum probeer kliphard om hierdie burgerlike momentum te monster.

Die volgende is die werklikheid in Suid-Afrika.

          Die gemiddelde maandelikse salaris in SA (Maart 2020)          R 16 500

          Die gemiddelde maandelikse pensioen                                  R   8 000

          Dit het vir baie geval met 50-100% danksy die grendelstaat

          Daarteenoor:

          Parlementslede maandelikse vergoeding                               R   94 800

          Opposisie leiers                                                                    R 112 200

          Ministers                                                                               R 200 000

          Ramaphosa                                                                          R 249 000

          Staatsdiens vergoeding per capita gemiddeld per maand          R   37 595

          Hierdie salarisse is 100% betaal die afgelope maande …

Waarom sal politici enige hervorming ondersteun, indien hulle so gerieflik kan lewe?

Wat is die waarskynlikheid van verbeterde dienslewering indien staatsdiens werkers staak vir verhoogde salarisse, indien hulle reeds meer as dubbeld die nasionale gemiddeld verdien en betaal word om tydens ʼn grendelstaat tuis te bly?

En wat die sogenaamde breë burgerlike samelewing betref:

Vir twee dekades besing hulle die “wonderlike grondwet” en die “lewenskragtige demokrasie”.

Kan hulle meewerk aan hervorming – indien hulle sosialistiese gemene grond deel met die regering?

Is samewerking met “die man op straat” moontlik – indien daardie “man op straat” telkens gaan stem vir dieselfde oor-eerlike politici ?

Indien hy/sy blindelings bly glo in die potensiaal van die mislukte nasie-staat?