Belasting inkomste daal met miljarde

Die inkomste uit belastings wat deur die SA Inkomstediens verkry moes word, het sodanig gedaal dat daar tot einde Augustus n tekort van R103 miljard aangeteken is volgens die entiteit se hoof, Edward Kieswetter.

Belastings wat gevorder sou word deur die SAID het dramaties onder presteer met die reuse bedrag en weerspieël ondermeer die invloed van die toename in werkloosheid, die invordering van sigaret en drank belastings wat maande lank geduur het,

Ekonome het die regering tydig gewaarsku teen sekere maatreëls wat toegepas is wat n enorme rol vervul het om die belasting inkomste te verminder.

Die tabak maatskappye sowel as die alkohol verkopers het die staat gedreig met hofsake, maar die uiteindelike verlies aan belastings van sigaret en drank verkope kon nie meer verhaal word nie, alhoewel die twee sektore ernstige verliese gely het in die 5 maande van streng inperkings.

Kommer is uitgespreek oor die regering se onvermoë om die ekonomie weer op dreef te kry, en sy optrede word gesien as een van onkunde wat wag dat die sakesektor die herstel alleen moet aanpak.