Alles verander….

Die Covid-19 koronavirus is die een enkele faktor wat die ganse mensdom se leefstyl op een of ander wyse aangetas het en waarskynlik ʼn permanente verander veroorsaak.

Die hartlikheid van mense teenoor mekaar, veral as ou vriende mekaar lanklaas gesien het, het verander. Daar is nie meer n stewige handdruk, of ʼn stewige omhelsing, of ʼn soengroet nie…. nee, dit is op die oog af ʼn kil, virus-groet wat of gekenmerk word met afstand handhawing, of twee elmboë wat mekaar vlugtig aanraak.

Die uitnodiging om saam te wees en te kuier, so onder die geselligheid van ʼn stewige maaltyd, het plek gemaak vir ʼn onpersoonlike selfoon toepassing  om te verneem of die vriende nog virus-vry is.

Die mooi van Sondag se by mekaar wees na die erediens het vervaag tot ʼn diens waar net 50 mense toegelaat word terwyl die ander 500 gereelde kerkgangers tuis na die erediens luister.

Die veranderde leefstyl laat by elke mens die vraag ontstaan of die kil en koue leefstyl nou die plek ingeneem het van die groot hartlikheid in ons volk se saamwees van sosiale gewoontes.

Miskien nie. Miskien sal die wetenskaplikes met n entstof kom wat ons immuun maak teen die virus, en dan keer ons almal terug na die hartlikheid wat so kenmerkend van die Afrikanervolk is.

As die entstof nie aan die verwagting kan voldoen nie, sal ons volk net verder verwyder word van dit wat ons oor bykans vierhonderd jaar gevestig het.