Alkohol: Kaapstad wil strenger wees

Die negatiewe uitwerking van alkohol op die samelewing het blykbaar die politici laat besef dat meer gedoen moet word om ʼn vreedsamer omgewing te skep.

Die Minister van Vervoer het so vêr gegaan as om ʼn 0% alkohol inhoud as vereiste te stel om dronkbestuur te probeer beperk.

Nou wil die Wes-Kaapse owerhede ondersoek doen na die moontlikheid om strenger maatreëls in plek te kry om die misbruik van alkoholiese drank te verminder.

Om dit te doen word oorweging gegee aan n paar nuwe maatreëls, waarvan sommige ʼn las word op die skouers van die drankhandelaars.

 ʼn Stelsel kan ingestel word wat verseker dat alle alkoholiese drank verkope op rekord geplaas word van wie en hoeveel drank gekoop is.

Die instel van boete stelsels en permanente konfiskering van goedere en drank kan mense laat besef om versigtiger te wees met die inname van drank.

Handelaars moet seker maak dat kopers wel die ouderdom bereik het wat vereis word om drank te koop.

Die instel van n stelsel wat sal verseker dat ongelisensieerde instansies nie as drank verkopers kan funksioneer nie.

Of behoorlike wetstoepassing ingestel gaan word om die bogenoemde maatreëls na te gaan, word egter deur verskeie instansies bevraagteken.