Vriende van TLU SA

Die jaar snel vinnig ten einde so saam met COVID-19, maar voor dan bied ons oor twee weke nog die jaarlikse TLU SA Kongres aan. Dit is vanjaar omtrent ‘n uitdaging met die inperkingsregulasies wat steeds geld.
Die kongres word vir die eerste keer in die virtuele wêreld deur Zoom aangebied. Die voordeel daaraan is dat die afgevaardigdes van ons verafgeleë affiliasies vanjaar baie makliker en meer bekostigbaar aan die kongres kan deelneem. Die heerlike samesyn gaan egter ‘n groot gemis wees.
Tydens die kongres word leiers verkies. Die verkiesing sal ook deur middel van nuwe tegnologie geskied. Enkele grondwetwysigings sal ook op dié wyse plaasvind. Dit is nog een van die eerstes wat ons inspan en ons vertrou dat alles sal goed gaan.
Die president van die afgelope tien jaar, mnr. Louis Meintjes, het aangedui dat hy nie weer beskikbaar sal wees vir verkiesing nie. Tydens die kongres sal hy sy jaarlikse presidentsrede lewer.
Ons het verneem dat sekere van die affiliasies op ‘n sentrale punt, binne die inperkingsregulasies, byeen gaan kom om die kongres gesamentlik by te woon. Ons is baie bly dat dié groepe dit tyd saam kan geniet.  
Die veiligheidstoestande in ons land is nou gereeld in die nuus. Vergelykings word vanselfsprekend getref wanneer die jaarlikse misdaadstatistiek bekend gemaak word. Stellings wat lui dat daar ‘gelukkig’ twee minder moorde as in die vorige jaar plaasgevind het, is onaanvaarbaar. Die eerste moord wat plaasvind, is een te veel. Deur net statisties na hierdie voorvalle te kyk, skaal menselewens af na blote getalle. Dit is natuurlik belangrik om statistiek by te hou – mens moet meet om te weet. Die belangriker vraag is egter wat gedoen word ná die meting en verslagdoening van misdaad.
Indien ons net kennis neem van die misdaad en voortgaan soos wat dit is, is dit amper soos om meubels op die Titanic rond te skuif terwyl dit sink. Die tyd het lankal aangebreek om aan die oorsake van misdaad aandag te gee en nie net telkens die simptome te bespreek nie.
Dit is die regering se verantwoordelikheid om na Suid-Afrikaners se veiligheid om te sien. Die werklikheid is egter dat ons dit toenemend self moet doen. In dieselfde asem sê ons wel baie dankie vir die SAPD-lede wat daagliks toegewyd en met integriteit poog om die inwoners van die land te dien. Daar is ongelukkig polisielede wat hulle posisie vir persoonlike gewin misbruik. Goeie lede word onregmatig gediskrediteer deur korrupte lede. Solank dit die geval is, bly dit baie moeilik vir die publiek om die polisie te vertrou.
Ten einde landelike veiligheid en veral plaasaanvalle en -moorde te beklemtoon, het TLU SA op 14 Augustus ‘n 24-uurlange virtuele staptog van 5 530km deur Suid-Afrika aangepak. Elkeen van die kilometers het een van die plaasaanvalle wat sedert 1990 in die land gepleeg is, verteenwoordig. Voor en tydens die staptog het 11 110 mense van regoor die wêreld vir geregistreer om hulle ondersteuning aan te dui. Verskeie besighede en instansies het ook hulle ondersteuning gewys en hulle betrokkenheid is op die webblad vertoon.
Ons wil graag ons dank uitspreek teen elke persoon wat die saak ondersteun het.
Die staptog het ook baie spesifiek verby die Witkruismonument naby Polokwane beweeg om die fokus te plaas op die jaarlikse geleentheid waar wit kruise geplant word vir elke slagoffer van ‘n plaasmoord. Die geleentheid vind vanjaar plaas op 18 en 19 September.
Die eerste opnames van ons program Annerkant die Plaashek is op Radio Suid-Afrika uitgesaai. Ons is steeds in ons kinderskoene, maar ook kinderlik opgewonde oor die pad vorentoe. Die programme wat reeds uitgesaai is, is as podsendings beskikbaar. Daar is ‘n TLU SA-skakel op Radio Suid-Afrika se webblad waaronder die opnames gestoor word. Ons luister graag na enige terugvoer, idees en insette.
TLU SA het saam met verskeie ander instansies ernstige kommer uitgespreek oor die wyse hoe inperkings ten opsigte van COVID19 hanteer word. ‘n Gesamentlike veldtog om die inperkings totaal op te skort, is begin en meer inligting is beskikbaar by hierdie skakel.
Die blote feit dat taxi’s vir sekere ritte 100% van die totale kapasiteit passasiers mag vervoer, maak van die ander regulasies ‘n klug. Die negatiewe impak op besigheid het reeds ongekende skade gedoen en ons ekonomiese vooruitsigte word daagliks minder rooskleurig.  Die skade is veral by individue wat op ‘n groot skaal hul werk verloor het. TLU SA se standpunt saam met die ander organisasies, is dat alle higiëne maatreëls opgeskort moet word en dat elkeen hulself volgens hulle eie gesondheidstoestand ingevolge nie-verpligte riglyne moet bestuur.
Ongeveer ’n jaar gelede het TLU SA se Facebookblad ongeveer 2 000 persone gehad wat van die blad gehou het. Dit het gegroei tot oor die 13 100. Ons wil vir elkeen wat daartoe bygedra het om TLU SA se boodskap uit dra, ‘n woord van groot dank rig. Ons het verskeie rolspelers in die bemarkingsomgewing wat deurlopend ons boodskap help verpak en uitdra. 
Die omgewing waarbinne ons moet beweeg is baie onseker en skep nie die nodige vertroue vir die toekoms nie. Dit is daarom van groot belang dat daar vasgehou word aan beginsels en daarvolgens opgetree word. 
Dankie ook vir leierboere wat met hul bydrae in die beleidsomgewing seker maak dat TLU SA koersvas bly. Ons moet toekomsgerig bly en deurlopend kyk hoe ons ‘n beter omgewing kan skep vir die dag van more.  Dit moet enduit ons positiewe uitdaging bly.