Sigaret geveg word al erger

Die ANC se regering maak glo gereed om die volgende tree te gee wat in die hofsaal verantwoord gaan word, en sal hul argumente moet gereed maak as hulle die saak wil wen.

Een van die grootste argumente wat in die hof ter sprake kan kom is nie die massas sigarette wat nou daagliks op die swartmark gekoop word teen drie keer die ware prys nie.

Dit is ook nie die feit dat die smokkelhandel gestimuleer word deur die verbod wat steeds heers nie, en ook nie die feit dat meer as 70% van die rokers gemeenskap elke dag sy sigarette ongehinderd rook al is die prys hemelhoog.

Die groot saak wat uitgemaak gaan woord is die R35 miljoen wat daagliks verlore sal gaan volgens ’n dokument wat nou die lig gesien het.

Die uitgawes beloop R35 miljoen per dag vir die afgelope vier maande, en raak ’n ernstige faktor wanneer mense se werk in gedrang kom en maatskappye sukkel om staande te bly terwyl die onwettige handel voortgaan.

Daarbenewens kom die regering se minister, Nkosazana Dlamini-Zuma, nie in die Kaapstad Hooggeregshof anders optree as om te erken dat sy oor geen bewyse beskik dat die verbod op sigarette enige bydrae lewer tot die bekamping van Covid-19 nie.

Nkosazana Dlamini-Zuma se vroeëre pleidooi was dat die verbanning ingestel is om “verligting te bring op die gesondheid stelsel”, maar dit is verwerp.