Onderwys se dilemma word groot

Die Departement van Onderwys se probleme is meer as net uitdagings wat oorbrug moet word, dit gaan ook dissipline, geduld en ware leierskap verg om dit die hoof te bied wat nou wag op leerling en onderwyser.

Die Minister van Basiese Onderwys sê glo dat daar nie voldoende klaskamers en ruimte is vir al die kinders om sosiale afstand te handhaaf nie, en dus sal meer as een sessie onderrig per dag toegepas moet word waar helfte kinders in ’n sessie skool toe gaan en die ander helfte later die dag.

Die sessies kan ook omgeruil word dat kinders nie elke keer in dieselfde tydgleuf by die skool is nie.

Maar dit is die kleiner dilemma, want daar is ook nie genoeg tyd om die skoolvakke van a tot z deur te werk nie, en sal van die werk vir elke graad se leerlinge oor ’n tyd van bv. drie jaar ingewerk moet word om die standaard van onderrig so te kry dat Graad `1 en daarna universiteit opleiding nie skipbreuk ly nie.

Of dit alles in Suid-Afrika met deeglikheid gedoen kan word, bly onbeantwoord, en sê opvoedkundiges dat die antwoord geleë is in CVO-skole waar verdringing nie plaasvind en opvoedkunde voorrang geniet.