OB verloor nogmaals

Die Openbare Beskermer se hofsake wat sy verloor is besig om die hele stelsel waarin sy funksioneer, ietwat belaglik te maak.

Die veronderstelling is sekerlik dat die OB se kantoor deeglike ondersoeke doen na klagtes wat ontvang word, en na die ondersoek afgehandel is, word ʼn deeglike en ewewigtige verslag opgestel.

Daar bestaan weinig, indien enige, gevalle waar die huidige Openbare Beskermer, advokaat Busisiwe Mkhwebane, ʼn saak in die hof met oortuiging kon wen.

Die Grondwet hof het haar saak met koste van die hand gewys in haar poging om te appelleer oor die Estina saak van die melkplaas in Vrede.

Met die beslissing het die OB al haar moontlike remedies uitgeput, en sal sy moeilik ʼn saak kan bou wat geloofwaardig is.

Die hofsake wat verloor word, het telkens ook n verdere las op die OB se kantoor geplaas met hofkoste waarvoor betaal moet word terwyl sy ook gevra het vir finansiële bystand omdat die begroting na haar sin te min bied om die werk te doen.

Die hofuitspraak was vernietigend toe die regter gesê het die OB se aansoek om appèl word van die hand gewys aangesien daar geen moontlikheid bestaan dat haar saak suksesvol sal wees nie.