Lewensbrood

En Farao het omgedraai en huis toe gegaan en dit ook nie ter harte geneem nie.

Maar al die Egiptenaars het rondom die Nyl na water gegrawe om te drink, want hulle kon van die Nyl se water nie drink nie.

So het dan sewe dae verbygegaan nadat die HERE die Nyl geslaan het.

Exodus 7 v 23 tot 25