Lewensbrood

Maar Farao se hart was verhard, sodat hy na hulle nie geluister het nie soos die HERE gespreek het.

TOE sê die HERE vir Moses: Farao se hart is verhard; hy weier om die volk te laat trek.

Exodus 7 v 13 en 14