Laat in die dag

Dit het laat geword in die bestaan en geskiedenis van ‘n land wanneer  bykans alle hoofstroom media berigte handel oor die opheffing van die verbod op verkope van alkohol produkte.  Verder word  wetenskaplikes aangehaal wat die verbod op tabak produkte uitwys as oorbodig. Die res van die nuus handel dan soos gewoonlik oor die massiewe bedrog wat gepleeg word deur die amptenary van die land tydens die “pandemie”.  Tenders en verskaffing van sg. Persoonlike beskermende toerusting het weereens die verrotte toestand van regerings en plaaslike instansies uitgewys.  Dit nadat daar met groot bravade aangekondig is dat alle persone en instansies wat sou waag om bedrog in die tyd  te pleeg met die gereg te doen sal kry.  Die aankondiging deur die “staatshoof” wat kort-kort ‘n beroep doen op sy “fellow corrupt citizens.”  In eie geledere word kerke steeds “gesluit” weens die vrees vir die pes wat rondloop.  Waar plaas ons onsself in hierdie tyd? Sosiale media word oorstroom met allerhande snitte wat ‘n grap van alles en almal om hulle toon.  Daar is natuurlik die nader kant ook waar daar skielik elke dag boodskappies van bemoediging uitgestuur word.   Dit is bykans soos om blomme op ‘n graf te plaas na iemand se dood.  ‘n Sieniese siening?  Sou die pes moer eindig wat gaan ons mense dan doen?  Weer verval in die ou groef van laat ons drink en vrolik wees wees?  Gaan daar werklik ‘n inkeer wees by ons as Afrikaner volk ‘n terugkeer na die Drie-enige God wat beskikker is van die lotgevalle van volke en nasies? Tyd sal leer.

Jan Waarheid