Hernubare krag nie gou vir SA

Die moontlikheid dat Suid-Afrika sy elektrisiteit gaan opwek uit wind, water en son energie, word nie vir die volgende 30 tot 40 jaar voorsien nie.

Die skoon energie opwekking kan ’n reuse bydrae lewer om die klimaat verandering teen te werk, en kan ook ’n groot bydrae lewer om skoon lug in te asem terwyl dit vandag een van die land se grootste probleme is.

Dit is die mening van kenners op die gebied van krag opwekking, en word daar ook gewys op die huidige stand van elektrisiteit opwekking wat hoofsaaklik deur steenkool- en diesel opwekkings metodes gedoen word wat vir ’n groot persentasie van die totale lugbesoedeling verantwoordelik is.

Die kenners wys daarop dat Suid-Afrika wel nie veel water het vir krag opwekking nie, maar daar is wel moontlikhede wat ontgin kon word, terwyl wind in veral seker see gebiede ’n reuse bydrae kan lewer.

Groot sonpaneel plase bestaan reeds, maar dit is nie 5% van die beskikbare oppervlakte waaroor die land beskik nie, en sou ’n enorme bydrae kon lewer om van steenkool en diesel weg te beweeg, is gesê.

Suid-Afrika se gebrek aan mense wat tegnologies ingestel is word as een van die redes beskou waarom die moontlikhede nie volledig ontgin word nie, maar die land se finansiële stand weens swak regeerders, dra grotendeels by tot die toestand.