Een hofsaak minder teen regering

Die regering het met die aankondiging om die grendel maatreels na Vlak 2 te neem, minstens een hofsaak minder om van hul optrede rekenskap te gee.

Dit volg nadat die Fair-Trade Independent Tobacco Association  besluit het om nie voort te gaan met die beoogde hofsaak teen die regering oor die verbanning van sigaret verkope voor die Vlak 2 maatreëls ingestel is nie.

Die assosiasie vermaan egter die owerhede om eers met belanghebbendes te konsulteer voordat besluite geneem word soos die verbanning van sigaret verkope.

Die voorsitter het klaarblyklik aangedui dat sy regsverteenwoordigers onderhandelings gevoer het met die kantoor van die Staats Prokureur met die oog op die opklaring van die dispuut wat kon lei tot ʼn hofgeding.

Die twee partye het later bevestig dat hulle tot n vergelyk gekom het en dat die aangeleentheid nou sal rus.