Die Groot Trek van 1834 en die Afrikaner in 2020

Die oorsake van die Groot Trek van 1834 word deur geskiedskrywers as volg saamgevat:  Die owerheid kon die Boere nie beskerm nie. Hy is nie toegelaat om homself behoorlik te beskerm nie. Sy taal is geminag en vervang met Engels. Die regte van die nie-blanke teenoor die grensboer is beskerm . Sy vee is gesteel deur die inboorlinge.  Grond-onsekerheid het geheers en laastens maar nie die minste nie, sy lewe en besittings was gedurig in gevaar. ((CFJ Muller 500 Jaar Suid Afrikaanse Geskiedenis).                                                                                                                                                       Kyk ons na die toestand vandag in 2020 vind  ons dat die owerheid die boere nie beskerm nie.  Die kommando stelsel is afgestel wat huis en haard beskerm het.  Die taal van die Afrikaner word geminag en staatsinstellings se skrywes is hoofsaaklik in Engels.  Die regte van die nie-blanke word beskerk deur Swart Ekonomiese bemagtiging en sport kwotas diskrimineer teen die Blanke.  Vee diefstal en diefstal van toerusting soos implimente, kabels, drade vind gereeld plaas. Grondgryp of te wel ANC gronddiefstal is reeds volgens wetgewing daargestel. Laastens word Boere as kroonwild beskou en vind daar weekliks meer en meer plaasaanvalle en plaas moorde plaas.  Die Voortrekkers van 1834 kon trek om uit die omstandighede te kom.                                                      Die Afrikaner  kan nie meer trek nie.  Wat staan ons te doen?  Moet ons geduldig, gedienstig, gedwee ter slagting gelei word of gaan ons opstaan en se:

Genoeg is genoeg en iets daaraan doen? 

Hans Waarheid