Veelsgeluk Kleinfontein

Die goeie nuus wat ontvang is dat die volkseie Kleinfontein Spaar en Krediet nou ’n volwaardige handelsbank geword het, is verblydend en kan die Afrikanerdom gerus ’n veer sit in die hoed van die bank en se lede.

Die nederige begin wat in 2004 se stigting gelei het, was deur menige liberale elemente afgemaak as ’n poging wat dood gebore is.

Inwoners van Kleinfontein het egter saamgespan en hulle aandele opgeneem om sodoende die eerste tree te neem om vandag ’n volwaardige bank te wees.

Met groot professionele optrede het KSK getoon hoe suksesvol kan die Afrikaner met niks begin om uiteindelik ’n susksesverhaal te laat afspeel waarop almal trots kan wees.

Kleinfontein se KSK het met nougesette konserwatisme sy sake bestuur, en jaar na jaar is dit met sukses bekroon tot waar daar vandag ’n bankier is wat werklik die belange van sy lede dra, maar daardie selfde bankier het ook ’n betroubare korps van aandeelhouers wat ewe goed optree om hulle bank se belange te versterk.

Suid-Afrika het lankal so ’n dinamiese volksgerigte instelling nodig gehad, waar die vertroulikheid van sy kliënte se finansies veilig bly en nie in die straat rondgewaai word nie.

Volksgenote buite Kleinfontein behoort nou hulle kleur te wys en aandele te koop in die Bank waarop elke Afrikaner trots kan wees.

Die Vryburger maak van die geleentheid gebruik om Kleinfontein Spaar en Krediet Koöperatief  hartlik geluk te wens met die verhoogde status as ’n volkseie Bank wat van krag tot krag sal gaan.