Suid Afrikaanse mediese toestande(3)

Mediese studente en andere word verwaarloos

Mediese studente en veral vyfde jaar mediese studente van die Universiteit van Kaapstad ontvang tans geen fisiese onderrig nie weens die Covid- pandemie.  Studente moet nou dmv die internet studiemateriaal opvang maar geen fisiese klasse en praktiese werk met pasiënte vind plaas nie.  Intussen  spandeer die “regering” duisende rande aan datagelde vir studente wat glo sukkel om hul studie stukke te volg en werkstukke te voltooi.  Wat egter gebeur is dat “studente”  die data tyd eerder gebruik om films af te laai en op die sosiale media te gesels met elk en ander, eerder as die geleentheid te gebruik om te studeer.  Die 2020 akademiese jaar is besig om te disintegreer en die vraag ontstaan hoe die agterstand ingehaal gaan word indien ooit.  Gaan studente van 2020 sito-sito gepromoveer word na die volgende akademiese jaar? Wat gaan die eind resultaat wees wanneer die studente die arbeidsveld betree met ‘n “gaping” in hul kennis.?