Suid Afrikaanse mediese toestande(1)

Die mediese sorg van Suid Afrika is geruime tyd onder die vergrootglas.  Nie net agv die Covid-pandemie nie, maar reeds toe die ANC regime aangekondig het dat daar ‘n Nasionale Gesondheidswet op die tafel is.  Hierdie wet is daarop gemik om privaat mediese sorg, en saam daarmee mediese skemas,  in te perk aangesien dit glo net die bevoorregtes is wat voordeel daaruit trek.  Die nuwe voorgestelde “sorg” sal alle inwoners van die land toelaat om gratis mediese sorg te ontvang tot op ‘n sekere vlak.

Saam daarmee loop die “opleiding” van voornemende “dokters” in Kuba reeds wat reeds ‘n aantal jare plaasvind.  Hierdie Mandela/Castro ideaal is daarop gemik om voldoende dokters op te lei om oa. die landelike gebiede in Suid Afrika te bedien.

Waarop gelet moet word is dat hierdie studente die “uitskot” studente is elke jaar van diegene wat nie suksesvol was in hul aansoek by Suid Afrikaanse mediese fakulteite nie.  Hierdie studente word opgelei en ek haal aan: “South Africa has invested in training black students from disadvantaged backgrounds in Cuba”. Hier weereens SEB wat plaasvind aangesien hierdie studente op belastingbetalers gelde oorgestuur word om te gaan “leer”.  Hierdie studente moet in hul eerste jaar Spaans aanleer om hul studies te begin.  Sommige van die student neem agt jaar om hul studies in Kuba te voltooi.  Sodra hul terugkeer  moet mediese fakulteite ‘n opleidings program daarstel wat van een tot drie jaar duur voor hierdie “opgeleide dokters” op die publiek losgelaat kon word.

Hierdie “Mandela-droom” is ‘n vermorsing van geld wat eerder gebruik kon word om mediese fasiliteite in Suid Afrika uit te brei. Een student se koste is R 330 000 per jaar in Kuba -dubbel van die in Suid Afrika. Dus ‘n bedrag van R2,2 miljoen vir die ses jaar in vergeleke met R900 000 in Suid Afrika. Hierdie studente se uitval of druip persentasie is bykans dubbel van die Suid Afrikaanse Studente. Drie-en-dertig van die 211 studente wat die Vrystaatse regering oorgestuur het in 2018 het opgeskop.

Reeds in 2015 moes van die studente terugkeer na Suid Afrika weens wangedrag soos alkohol misbruik en bakleiery in die strate van dorpe in Kuba

Prof. Steve Reid, van Universiteit Kaapstad, toon aan dat hierdie studente ‘n klomp onder- steunende ingrypings nodig het met hul terugkeer in die land  voordat hul optimaal sal kan funksioneer. Hierdie studente word verder met ‘n R2000 ‘n maand gefinansier vir kos, verblyf en ander kostes.  Iets wat ‘n Suid Afrikaanse student NIE ontvang nie.

Dr Mark Sonderup, vise-voorsitter van die SA Mediese Vereniging was meer reguit.  Hy sê dat Suid Afrika meer dokters benodig maar die geld wat spandeer word op hierdie Kubaanse opleidings program kan baie beter aangewend word in Suid Afrika.