Restaurant werkers in straat optog

Die eienaars en werkers van restaurante is diep bekommerd oor die ekonomiese toestand waarin hulle gedompel is weens die verbod op wyn en alkohol verkope tydens etes.

Die restaurante vereniging sê in ’n brief aan die regering dat die toelating om drank te bedien tydens etes, kan gepaardgaan met sekere beperkings soos dat slegs wyn bedien mag word, of dat hoogstens twee drankies per kliënt beskikbaar mag wees.

Die regering word ook daarop gewys dat heropening van die restaurant bedryf se reg om alkohol te bedien, ’n groter toeloop sal verseker wat ’n direkte voordeel vir die staatskas beteken met meer belasting wat betaal word en ’n groot bydrae kan lewer tot die herstel van die ekonomie.

Onbevestigde berigte lui dat ’n groot aantal van die restaurante reeds hulle deure moes sluit, maar kenners wys daarop dat die inperking wel ’n groot oorsaak daarvan is, maar dat die algemene swak ekonomiese toestand in Suid-Afrika, en die resessie ook ’n beduidende rol vervul.

Die vreedsame optogte wat gehou is, het waarskynlik nie ’n groot invloed gehad nie, maar het wel die simpatie van landsburgers in die algemeen gekry.