Poskantoor sit met reuse agterstand

As jy haastig is om iets per pos te ontvang, kan diegene wat weet, se advies dalk help, en kan ’n ander roete gevolg word om sake te finaliseer.

Die Poskantoor, wat ’n staats entiteit is wat oor die afgelope paar jaar ’n al swakker diens lewer, sê die huidige agterstand met die aflewering van posstukke word toegeskryf aan die koronavirus pandemie.

Die Poskantoor sê in ’n verklaring die kliënte moet bewus wees daarvan dat die pos se prosesse nie meer soos in die normale gang van sake gedoen word nie, en in geval van internasionale posstukke is dit ’n ernstige probleem.

Met die internasionale vlugte wat vir lang tye nie plaasgevind het nie, is lang uitgerekte vertragings nie ontwykbaar nie.

Binnelands het die vlugte ook lank stilgestaan en het die pos oor maande opgehoop sonder dat dit gesorteer kon word weens die inperkings toe almal moes tuis bly.