Onderwys in troebel waters

Skole vir die toekoms

Dit is reeds geruime tyd , indien nie reeds vanf 1994 nie, dat ouers gewaarsku is en word rondom die toestand in en gebeure rondom die onderwysstelsel in die land. Kinders word willens en wetens uitgelewer as proef konyne wanneer sg. nuwe stelsel geïmplementeer word.  Stelsels wat oorsee nie gewerk het nie word teen enorme kostes toegepas om weer geskrap te word.  Uitkoms gebaseerde onderwys was maar een van die “projekte”.  Moedertaal onderrig, wat die basis vorm van enige onderwys stelsel, word in baie gevalle geïgnoreer – tot nadeel van vele kinders , selfs swart kinders.  Leerlinge uit swart woonbuurtes word in Afrikaanse- en selfs Engelse skole  geplaas bloot uit politieke moedswilligheid.  Wie lei daaronder? Die kind.

Ongeletterdheid neem toe in Suid Afrika ten spyte van alle pogings en onderrig wat plaasvind. Standerd 9 of te wel Graad 11 leerlinge mag net twee keer druip dan word hul bevorder tot Graad 12.  Nou kom Motshekga met dieselfde reel vir Graad 1. Kinders word oorgeplaas na Graad 2 ongeag of die kind die nodige lees-, skryf en wiskundige vaardighede bemeester het.

Dan sal nie eers gepraat word oor water voorsiening by skole en skole wat nog put toilette het nie. Die probleem is dat ons kinders wat nog in staatskole sit blootgestel en benadeel word in die proses. ‘n Leerling met ‘n matriek sertifikaat het geen hoop om erens aanvaar te word by ‘n werk nie.  Daar is vele wat verder studeer maar in die proses nooit ‘n graad of sertifikaat behaal nie weens ‘n gebrekkige agtergrond wat hy/sy ontvang het .

Ouers kan gerus kyk na leerlinge vanuit BCVO-skole en hul sukses op tersiêre vlak.  Dit is kinders wat toegerus is om selfstandig te werk, te studeer en uiteindelik te slaag.

Die verskoning van sport en sosialisering is holrug gery. Pa , Ma , jou kind gaan ook geleer word om deur sport sy/haar knie te buig voor die sport-god. Hulle gaan geleer word dat vermenging reg is. Hul gaan ‘n geskiedenis geleer word wat hul ‘n skuld kompleks gaan gee vir die res van hul lewe. Jy het beloof dat jy jou kind sal opvoed en LAAT opvoed. Quo Vadis ouers?

Dr Sakkie van der Merwe