Ondersoek bring verrassings en vrae

In ’n spesiale meningsopname en ondersoek wat van stapel gestuur is, het dit eienaardige resultate gelewer waarvan sommige as verrassings gesien word en ander laat die wenkbroue lig.

Die een bevinding wat egter nie verras het nie, is dat minister Angie nie deur die deelnemers vertrou word nie. Die uitslag is byna eenparig dat niemand lus het om die minister met ’n pluimpie weg te stuur nie.

Die pandemie is besig om mense te frustreer, en 70% van die deelnemers sê dit raak nou bietjies te erg.

’n Groot persentasie van die deelnemende mense sê hulle wantrou die polisie en die weermag soldate net soos wat hulle minister Angie wantrou.

Slegs 50% is tevrede dat die regering genoeg doen vir die slagoffers van geweld teen vroue en kinders.

Meer as 50% van die deelnemers reken die inperking maatreëls is te streng en behoort verlig te word.

Sowat 50% van die respondente het bevestig dat hulle leefstyl verander het sedert die inperkings van krag geword het,