Onbeholpe regering saai verwarring

Verskeie instansies het hulle misnoeë uitgespreek oor die wyse waarop die ANC regering met Suid-Afrika kommunikeer, veral as dit deur middel van die sosiale media geskied.

In die jongste voorval het die regering op sy sosiale media rekening gesê die verbanning van verkope van alkoholiese drank en sigarette sal voortduur tot aan die einde van die grendel tyd.

Die hewige reaksie wat dit ontlok het, het veroorsaak dat ’n tweede berig op die sosiale netwerk verskyn het wat die land in totale verwarring gelaat het.

Die tweede berig wat geplaas is lui dat die verbanning op enige stadium heroorweeg kan word na gelang die omstandighede dit toelaat.

Dan word verskoning aangebied vir die foutiewe berig wat aanvanklik geplaas is, maar wat duisende mense erg ontstel het.