Munisipaliteite vasgevat met protesaksie

TLU SA het Woensdag ‘n protesaksie teen onbillike eiendomsbelasting bekend gestel.
Wetgewing verplig munisipaliteite om sekere vlakke van ekonomiese en sosiale toestande binne ‘n gebied te handhaaf. Die owerhede moet verder ekonomiese impakstudies doen om vas te stel of dienste relevant tot belasting gelewer word. Dit moet ook aandui watter impak onvoorsiene omstandighede op die ekonomiese oorlewing van die inwoners sal hê.
“In die lig van die geweldige ekonomiese impak wat COVID-19 en die gevolglike inperkingsmaatreëls op individue en besighede gehad het, moet eiendomsbelasting beslis aangepas word,” sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Die owerhede is verplig om verligting te gee sodat mense vir hulself kan sorg.”
Dit is belangrik om te besef dat eiendomsbelasting aangewend word om die hele munisipale of distriksgebied na behore te bestuur. Dit geld nie net vir die dienste van ‘n eiendom, soos riolering, sanitasie en vullisverwydering nie. Die munisipaliteit of distrik moet dit ook ekonomies moontlik maak vir ‘n persoon om ‘n bestaan te maak, hetsy deur ‘n besigheid te bedryf of werksgeleenthede te skep. 
“Dit is baie belangrik dat ons verantwoordelikheid neem vir die land waarin ons leef,” sê mnr. Meintjes. “In ‘n demokrasie is dit elke landsburger se plig om probleme uit te wys en vol te hou totdat daar ‘n oplossing gevind word. Dit is van geen nut om te kla oor hoë eiendomsbelasting en swak dienslewering en dan niks verder te doen nie. Jy moet jou munisipaliteit vasvat.”
Met die Plaaslike Regering Protesaksie maak TLU SA dit moontlik vir enige landsburger wat eiendomsbelasting betaal om beswaar aan te teken teen tariewe wat nie die dienste balanseer nie. Al die nodige inligting is op hierdie platform beskikbaar om beswaar aan te teken teen onbillike tariewe