Lewensbrood

Die HERE het ook aan Aäron gesê: Loop Moses tegemoet in die woestyn. En hy het geloop en hom by die berg van God aangetref en hom gesoen.

Daarop vertel Moses aan Aäron al die woorde van die HERE waarmee Hy hom gestuur het, en al die tekens wat Hy hom beveel het.

En Moses en Aäron het vertrek en al die oudstes van die kinders van Israel bymekaar laat kom;

Exodus 4 v 27 tot 29