Lewensbrood

Daarom beveel Ek jou: Laat my seun trek, dat hy My kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, Ek sal jou eersgebore seun laat sterwe.

En op die pad in die herberg het die HERE hom teëgekom en wou hom doodmaak.

Exodus 4 v 23 en 24