Lewensbrood

Gaan dan nou heen, en Ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê.

Maar hy sê: Ag, Here, stuur tog deur wie U wil stuur.

Toe ontvlam die toorn van die HERE teen Moses, en Hy sê: Is jou broer Aäron, die Leviet, nie daar nie? Ek weet dat hý goed kan praat. En hy gaan ook al uit om jou te ontmoet, en as hy jou sien, sal hy bly wees in sy hart.

Exodus 4 v 12 tot 14